Intro

Aenean ornare velit lacus, ac varius enim ullamcorper eu. Proin aliquam facilisis ante interdum congue. Integer mollis, nisl amet convallis, porttitor magna ullamcorper, amet egestas mauris. Ut magna finibus nisi nec lacinia. Nam maximus erat id euismod egestas. By the way, check out my awesome work.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis dapibus rutrum facilisis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Etiam tristique libero eu nibh porttitor fermentum. Nullam venenatis erat id vehicula viverra. Nunc ultrices eros ut ultricies condimentum. Mauris risus lacus, blandit sit amet venenatis non, bibendum vitae dolor. Nunc lorem mauris, fringilla in aliquam at, euismod in lectus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In non lorem sit amet elit placerat maximus. Pellentesque aliquam maximus risus, vel sed vehicula.

Deelsessies

De volgende deelsessies zullen worden gehouden: 

1.      Zelfontplooiing in de Prestatiemaatschappij

In onze maatschappij zijn het niet langer onze ouders, onze stand, ons netwerk of iets anders bepaalt of we succesvol zijn, maar wij zijn het zelf die ons maken of breken. Behalve een idealistische voorstelling van de werkelijkheid, is dit ook een ideologisch zelfverstaan, dat door Maslow ook wel zelfontplooiing werd genoemd. Vanuit dat perspectief is ons leven gericht op de maximale ontplooiing van ons zelf. 

Als hoogopgeleide christenen zijn we niet immuun voor dit denken. Vanuit onze omgeving sijpelt dit denken ook tot in onze haarvaten binnen. De vraag is hoe we dit denken moeten waarderen. In de eerste deelsessie gaan we daarom in op de volgende vragen:

1.      Wat is het zelfontplooiingsideaal en hoe hangt het samen met individualisme? 

2.      Wat zijn de effecten van het nastreven van zelfontplooiing? 

3.      Moeten wij als christenen zelfontplooiing nastreven?

 

Spreker: T. Brand.  

 

2.      Geloven in gemeenschap

Als Kerk, maar ook als gemeente, zijn we een gemeenschap. Dat is niet alleen een feitelijk gegeven, maar ook zeer belangrijk voor ons geloof. De gemeente in het hier en nu is de ons gegeven christelijke gemeenschap, waarin we samen christen zijn. Blijkens de brieven van Paulus, waarin het regelmatig over de gemeente als het Lichaam van Christus gaat, is dat zeer bepalend. 

 

In deze lezing zullen we praktischer ingaan wat de vraag wat de christelijke gemeenschap voor ons betekent, en hoe we daar in ons dagelijks leven handen en voeten aan moeten geven. 

1.      Hoe vloeit de christelijke gemeenschap voort uit de broederliefde?  

2.      Hoe ziet de ideale christelijke gemeenschap eruit? 

3.      Is er een effect van individualisme op de gemeenschap? 

4.      Wat kan de kerk als gemeenschap betekenen in deze individualistische samenleving?

 

Spreker: ds. R. van Loon

 

3.      Autoriteit: de macht kwijt? 

'Millennials hebben niet zoveel met autoritair gezag', 'Autoritair gezag is te beladen geworden'. Zomaar wat krantenkoppen van afgelopen jaren. In onze samenleving wordt autoritair gezag geassocieerd met onderdrukking, machtsmisbruik en allerlei andere misstanden. We zijn zelf iemand, we willen autonoom zijn, dus accepteren geen gezag. Hoeveel gezag heeft een vader, een docent, een arts of een dominee nog? Kinderen worden vrij opgevoed, alles wordt overlegd en overal wordt over onderhandeld. Maar wordt onze samenleving hier beter van? Zijn we niet te ver doorgeschoten in begrippen als wederzijds respect, postmodernisme, tolerantie, autonomie, etc.? Wat is gezag eigenlijk in deze tijd? Misschien is het tijd om het weer in ere te herstellen.

 

In de deelsessie gaan we in op de volgende vragen:

1.      Wat was de plaats die het gezag vroeger had? 

2.      Wat zijn de ontwikkelingen geweest in het denken over gezag?

3.      Hoe zijn relaties veranderd door de veranderde opvattingen over gezag?

4.      Zijn de samenleving en menselijke relaties er met de nieuwe opvattingen op vooruit gegaan?

 

Spreker: ds. E. Bouter

 

4.      Individualisme = het einde van de politiek?
In de vierde deelsessie gaat het over de "ondermijning" van het stelsel van representatieve democratie (waarin de politieke partijen een kardinale functie vervullen). Van groepsbelangen zijn we doorgeschoten naar individuele belangen en vanwege de grote variteit aan individuele wensen zou eigenlijk iedere Nederlander z'n eigen politieke partij moeten gaan oprichten... De functies van politieke partijen zijn daarom geërodeerd. Compromispolitiek wordt niet gepruimd. De middenpartijen lopen leeg, de kiezers vluchten naar de flanken. En er klinkt een roep om meer directe democratie die gepaard gaat met minder aandacht voor het belang van een solide rechtsstaat. Alsof democratie bestaat uit niet meer... Politiek gaat over het beheer van de publieke huishouding, de res publica. Bij 100%-individualisme zou niemand zich meer om de publieke zaak bekommeren. In deze sessie gaan we in op de vraag hoe de politiek in deze individualistische tijd vorm krijgt. 

 

Spreker: J. Schippers

 

Congresdag

De congresdag bevat studiekarakter en amicitia, verdieping en ontmoeting, geloof en gezelligheid. Het is de perfecte gelegenheid om samen met leden en oud-leden van ons dispuut meer te weten te komen over ons thema, en om samen herinneringen op te halen of juist te maken!

 

De congresdag zal uiteraard plaatsvinden in onze mooie Rotstad, en wel in het prachtige Delfshaven. De deuren van de Pelgrimvaderskerk zullen zich wijd openen om u allen te ontvangen. Het adres is Aelbrechtskolk 20 te Rotterdam.

 

De dag zal het volgende programma hebben:

9.45u Inloop

10.30u Opening

11.00u Lezing 1

11.35u Lezing 2

12.10u Discussie

12.45u Lunch

14.15u Zingen

14.30u Deelsessies

15.30u Speaking column

16.00u Afsluiting

 

Aansluitend zal er een borrel zijn in een nabijgelegen café zodat u kunt napraten over het thema of kunt bijpraten na de afgelopen jaren!

 

Thema en hoofdlezingen

Aan uzelf genoeg?

 

Het individualisme

Individualisme is een term die tegenwoordig veel gebruikt wordt om de samenleving te karakteriseren. Op alle terreinen des levens, zo horen we, zijn we individualistischer geworden, zodat het eigenlijk niet meer mogelijk is om in groepsverband over de Nederlander te spreken. Kinderen ("pubers"), vrouwen, arbeiders ("werknemers"), allochtonen en wie niet al hebben zich geëmancipeerd van de gezaghebbende autoriteit van degene die ooit boven hen stond. De groepen waar men zich in bevindt zijn niet langer beklemmende zuilen, maar gelijkgezinde gemeenschappen die men ook kan verlaten als ze niet langer bevallen. Men ontplooit tegenwoordig zichzelf, en daar kan men de inmenging van anderen niet bij gebruiken. 

 

Of zijn we toch wel een groep? De laatste hype verslaat nog steeds zijn duizenden, we zijn samen voor of tegen Zwarte Piet of een voetbalelftal, en onze opvoeding heeft nog steeds de grootste invloed op onze waarden en normen. Blijkbaar is de samenleving dus toch wat gecompliceerder dan op het eerste gezicht gezegd kan worden. 

 

De vraag is ook waaruit het individualisme voortkomt. Het is duidelijk dat de reformatie en de renaissance hierin een belangrijke rol hebben gespeeld. Enerzijds legde de reformatie de nadruk op het ambt van alle gelovigen en het individuele geweten, en anderzijds benadrukte de renaissance de individuele vrijheid en zelfstandigheid. Beide stonden hierin tegenover de middeleeuwse ideeën, waarin de eenheid van het corpus christianum en de autoriteit van de Kerk geen ruimte lieten voor al te individuele uitingen. Maar hebben deze stromingen zich ook ontwikkeld tot het hedendaagse individualisme? 

 

Een andere interessante vraag betreft de vraag of individualisering iets goeds is. Vanuit de gereformeerde traditie is een zekere individualiteit namelijk altijd bevorderd. Tegenover de gezaghebbende autoriteit van de Paus en zijn kardinalen, plaatste de hervorming het persoonlijke, individuele geweten, met een sterke nadruk op de particulariteit van zonde en genade. Vanuit de protestantse traditie is er dus ene zekere waardering voor het individu, maar anderzijds heeft men ook altijd oog gehad voor het belang van de gemeenschap. In hoeverre zijn deze overwegingen van toepassing op het huidig individualisme? 

 

Hoofdlezingen

In de hoofdlezingen gaan we op deze vragen in. In de eerste hoofdlezing willen dieper ingaan in de geschiedenis van het individualisme. 

In de lezing 'Individualisering: van wie, wanneer, waarom?' zal in drie vormen van individualisering van elkaar onderscheiden: individualisering als vermeende historische grondslag van 'het westen', individualisering als eigentijdse cultuurkritiek en individualisering als inzet van politieke strijd. Ik zal betogen dat individualisering als doorgaande lijn in de moderne geschiedenis niet bestaat en dat de cultuurkritiek die op een dergelijke veronderstelling is geënt, daarom weinig hout snijdt. Daarna zal ik laten zien dat een preciezere analyse van de wijze waarop individualisering wordt ingezet in politieke discussies wel kan bijdragen aan een duidelijker beeld van de wijze waarop Nederland als zelfbenoemde geïndividualiseerde samenleving functioneert. Wie vallen er buiten die samenleving, en wie horen er juist bij? Ten slotte werp ik de vraag op of verdedigers van het (zelfbenoemde) individualistische Nederland zich zorgen moeten maken over de toekomst van hun samenleving, nu partijen zoals Forum voor Democratie de 'typische Nederlandse' individualiseringswaarden, vooral op het terrein van gender, ter discussie stellen. (dr. B. Mellink). 

 

In de tweede hoofdlezing benadert het individualisme vanuit een meer theologisch en filosofisch perspectief. Daarbij gaat het om de wisselwerking tussen geloof, ons handelen en het individualisme. We willen dan in het bijzonder ingaan wat het individualisme voor onze dagelijkse omgang met anderen betekent. Daarin bespreekt prof. H. van de Belt de volgende vragen:

1.      Wat betekent het dat wij belijden dat de Kerk een 'gemeenschap der heiligen' is?

2.      Hoe verhoudt zich de notie van naastenliefde hiertoe (ook t.o.v. degenen buiten de kerk)?

3.      Kunnen wij deze gemeenschap en houding in onze individualistische tijd nog wel realiseren? 

4.      Hoe moeten wij bijdragen aan de gemeenschap om dat ideaal te bereiken?

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form